top of page

הסיפור
שלנו

כרטיסי מזון
אירועי העמותה

אנחנו קבוצת חברי ילדות ממבשרת ציון, שלפני יותר מ-15 שנים החליטה לעשות מעשה כדי שכל משפחה בעיר תוכל לחגוג את ראש השנה בכבוד. כאשר יצרנו קשר עם עמותות גדולות ומוכרות, הופתענו לגלות שיש לא מעט עלויות בדרך עד שהתרומה מגיעה למי שבאמת צריך אותה. אז עשינו משהו אחר. שמנו לנו למטרה לגייס תרומות ולהעביר אותן, במלואן, למשפחות מעוטות יכולת כלכלית. 100% התנדבות שלנו, 100% תרומה שתגיע ישירות למשפחות.

ומאז, הכל הסטוריה. במהלך השנים למדנו והשתכללנו - החלפנו את סל המוצרים בכרטיס נטען לרשתות המזון כדי שכל משפחה תוכל לרכוש באמת את מה שהיא זקוקה לו. צמחנו והתרחבנו - אנשים טובים הצטרפו לעשייה שכולה נתינה, עוד עיריות נרתמו ואנחנו מצליחים להגיע כל שנה ליותר משפחות. כל זאת כאשר העקרון של 100% נתינה לא נשבר לרגע.

אבל דבר אחד לא השתנה.
אנחנו עושים תמיד הכל
ב 100% התנדבות
למען 100% תרומה. 

ה-DNA של העמותה

bottom of page